Hudut Kapılarında Vatandaşlarımıza Ve Turistlere Yönelik 2010 Yılı Turizm Sezonu Uygulamaları

Viyana Başkonsolosluğu 08.06.2010

ÇİFT TABİİYETLİ VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK UYGULAMALAR

1. Çift tabiiyetli vatandaşlarımız, yurda giriş-çıkışlarında hamili oldukları pasaport veya pasaport yerine geçerli belgelerden (kimlik kartı vb.) istedikleri herhangi birini kullanabileceklerdir.

2. T.C. pasaportları ile Türkiye’ye giriş-çıkış yapan 20-40 yaş arasındaki çift tabiiyetli erkek vatandaşlarımızdan, askerliğini yaptıklarını belgelendirmeyenlerin, yurda giriş-çıkışta kullandıkları T.C. pasaportlarına giriş-çıkış damgası tatbik edilecektir. Ancak bunun dışında, T.C. pasaportları ile Türkiye’ye giriş-çıkış yapan çift tabiiyetli 20 yaşından küçük 40 yaşından büyük vatandaşlarımız ile bayan vatandaşlarımızın T.C. pasaportlarına giriş-çıkış damgası istemeleri halinde tatbik edilecektir.

3. T.C. pasaportları ile Türkiye’ye giriş-çıkış yapan çift tabiiyetli vatandaşlarımızın, Gümrük ve Dış Ticaret mevzuatınca tanınan vergili-vergisiz ithal hakkından yurda giriş-çıkışta kullandıkları T.C. pasaportlarına giriş-çıkış damgası tatbik edilecektir.

4. Çift tabiiyetli vatandaşlarımızın, hamili oldukları diğer tabiiyeti ülkemiz bakımından vizeye tabi ise, bu vatandaşlarımızın ülkemize girişlerinde T.C. nüfus cüzdanlarını / T.C. pasaportlarını göstererek vatandaşımız olduklarını belgelendirmeleri halinde kendilerinden vize aranılmayacaktır.

5. Çift tabiiyetli vatandaşlarımızın, yurt dışına çıkışlarında hamili oldukları diğer ülke pasaportlarını veya pasaport yerine geçen belgelerini (kimlik karı vb.) kullanmaları halinde, o ülkenin tabi olduğu vize rejiminde belirtilen süreleri geçirmiş olsalar bile, T.C. nüfus cüzdanlarını / T.C. pasaportlarını ibraz etmeleri halinde, kendilerinden ikamet izni istenmeyecek ve ikamet izni ile ilgili herhangi bir işlem tesis edilmeyecek, para cezası veya süreli giriş yasağı uygulaması yapılmayacaktır.

6. Çift tabiiyetli vatandaşlarımızın ülkemizde kalışlarında kendilerinden ikamet izni aranılmayacaktır.

5901 SAYILI KANUN KAPSAMINDA OLAN (PEMBE/MAVİ KART HAMİLİ) ESKİ TÜRK VATANDAŞLARINA YÖNELİK UYGULAMALAR

1. Çifte vatandaşlığı kabul etmeyen ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın, Türkiye’ de yabancı muamelesine tabi tutulma endişesi, yabancı devlet vatandaşlığına geçmekten vazgeçip yurt dışındaki haklarından feragat etmelerine neden olunca, Türk vatandaşlığını kaybetmenin sonuçları son olarak 29.05.2009 tarih ve 5901 sayılı Kanun ile düzenlenmiştir.

Buna göre 5901 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi; “……doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından vatandaşlıktan çıkma izni alanlar ve bunların vatandaşlıktan çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları;…….askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü ve seçme-seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları dışında, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler…..” hükmünü amirdir.

2. 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 32 nci maddesine göre, maddede belirtilen şartların var olması halinde, Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde ebeveynleriyle birlikte adları geçen küçük çocuklar için de ebeveynlerinin talepleri halinde, “5901 Sayılı Kanunla Sakı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” her biri için ayrı ayrı düzenlenmektedir. (06.04.2010 tarih ve 27544 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 52,53,54 ve 55 inci maddeleri)

3. Dolayısıyla anne veya babalarına bağlı olarak bu belgelerin tanımış olduğu haklardan yararlanabilmeleri için çocukların da Pembe/Mavi Kartlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde çocukların anne veya babalarının kartlarını kullanarak ülkeye giriş ve çıkışlarında muafiyetten faydalanmaları söz konusu olmayacaktır.

4. Pembe/Mavi kart hamili olup da ülkemize giriş çıkışlarında bu kartı ibraz edemeyen bu şahıslardan, bir sonraki yıl ülkemize gelenler süreli yurda giriş yasağı olduğunun tespiti halinde, Türkiye’ye girişlerinde ibraz ettikleri Pembe/Mavi Kartlarının üzerinde veriliş tarihi dikkate alınmaksızın, bu kartı ibraz etmeleri yeterli olduğundan, haklarındaki tahdit veri girişlerinin iptal edilerek ceza tahsil edilmeksizin ülkemize giriş yapmaları sağlanacaktır.

5. Söz konusu şahısların hamili oldukları pasaport veya pasaport yerine geçerli belgelerin (kimlik kartı vb.) yanında Pembe/Mavi Kartlarını ibraz etmeleri halinde Türkiye’ye girişte vize alma yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bu kişilerden kesinlikle vize harcı tahsil edilmeyecektir.

6. 5901 Sayılı Kanun kapsamında olan yabancılara verilmekte olan “5901 Sayılı Kanunla Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” (Pembe/Mavi Kart), hukuken yabancı olmuş kişilere ve sadece kanunla belirlenmiş bazı haklara ilişkin işlemlerde kullanılmak üzere verilmekte olup, hiçbir zaman kimlik karı yerine kullanılmayacaktır.

7. Öte yandan bu kişilerden yabancıların tabi olduğu mevzuat çerçevesinde ikamet izni aranmayacaktır. Bu şahıslar, Türk vatandaşlarının tabi olduğu kurallara göre çalışabileceklerinden; yabancıların tabi olduğu mevzuat çerçevesinde kendilerinden çalışma izni ve çalışma vizesi aranılmayacaktır. Ayrıca, öğrenim çağındaki çocuklarından öğrenim amaçlı ikamet izni veya öğrenim vizesi istenilmeyecektir. Gayrimenkul edinmek üzere talepte bulunanlardan da herhangi bir ön koşul aranılmayacaktır.

8. Söz konusu kanunun tanıdığı haklardan yararlanmak isteğe bağlı olduğundan, Pembe/Mavi Kart Hamili olmasına rağmen bir takım gerekçelerle yabancı muamelesine tabi tutulmak isteyenlere, talepleri doğrultusunda tabi olduğu milliyetine göre yabancı işlemi yapılacaktır.

Ancak, Pembe/Mavi Kart Hamili eski Türk vatandaşları, istek ve iradeleri dışında Pembe/Mavi Kartın getirdiği haklardan vazgeçmeleri hususunda zorlanmayacak, kendilerine telkinde bulunulmayacaktır.

Pazartesi - Cuma

09.00 - 17.00

Vatandaş Kabul: 09:00 – 13:00 arası (Randevusuz gelen Vatandaşlarımızın Başkonsolosluğumuzda 09.00-12.30 saatleri arasında sıra numarası alması gerekmektedir). Vize Başvuruları : saat 14:30 - 17:00 arası
25.12.2019 26.12.2019 Avusturya Dini Tatil
1.1.2020 1.1.2020 Yılbaşı
6.1.2020 6.1.2020 Avusturya Dini Tatili
13.4.2020 13.4.2020 Paskalya
1.5.2020 1.5.2020 İşçi Bayramı
21.5.2020 21.5.2020 Avusturya Dini Tatili
1.6.2020 1.6.2020 Küçük Paskalya
11.6.2020 11.6.2020 Dini Bayram
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı 1. Gün
26.10.2020 26.10.2020 Avusturya Ulusal Günü
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
8.12.2020 8.12.2020 Avusturya Dini Bayramı
25.12.2020 25.12.2020 1. Noel Günü