Türkiye Cumhuriyeti

Viyana Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Türkiye'ye İzinde Taşıt Götürecek Vatandaşlarımız İçin Duyuru , 04.06.2009

 

1. Özel kullanıma mahsus kara taşıtlarıyla Türkiye’ye seyahat eden vatandaşlarımıza herhangi bir 12 aylık dönem içerisinde 180 gün (6 ay) süre ile izin verilir.

2. Yurtdışında yaşayıp emekli olanların (malulen emekli olanlar ile ön emeklilik hakkı kazananlar dahil) emekli olduklarını gösterir ilgili ülke sosyal güvenlik kuruluşlarınca verilen belgenin Türkçe tercümesinin Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Noterlikçe onaylı bir örneğinin ibrazı halinde taşıtları için 1 yıl süre verilir.

3. Verilen bu sürelerin sonunda taşıtın yurtdışına çıkarılması zorunludur.

4. Bu sürelerin tamamının kullanılmasından sonra taşıtları ile birlikte yurtdışına çıkış yapan kişilerin çıkış tarihinden itibaren en az 6 ay süreyle fiilen yurtdışında bulunmaları halinde aynı kapsamda yeniden taşıt getirmelerine izin verilir.

5. Taşıtın mülkiyet sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekaleten Türkiye’ye götürülmesi durumunda;  ÖAMTC ve ARBÖ gibi otomobil kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin Türkiye’ye girişte gümrük idaresine ibraz edilmesi yeterli bulunmaktadır.

Diğer taraftan, arzu eden vatandaşlarımız bugüne kadar olduğu gibi Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Noterlikçe onaylı vekaletnamelerle de Türkiye’ye taşıt götürebileceklerdir.