Türkiye Cumhuriyeti

Viyana Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu , 10.08.2009

Başkonsolosluğumuz personel ihtiyacını karşılamak üzere sınavla Türk uyruklu Sözleşmeli Sekreter alınacaktır.

 

1) Adaylarda aranan nitelikler :

a. T.C. vatandaşı olmak,
b. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak (14 Eylül  1969 tarihinden sonra
    doğmuş  olmak),
c. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca
    onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

e. Yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek düzeyde çok iyi düzeyde Almanca bilmek,

f. Bilgisayar (Microsoft Word ve Excel) kullanmayı bilmek,
g. Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap,
    rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz
    kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
h. Erkek adaylar için: Askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
I. Sağlık bakımından her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemek (İşe alınmasına karar verilen adaydan istenilecektir).

2) Sınava katılmak isteyen adayların 24.08.2009-04.09.2009 tarihleri arasında dilekçe, 2 fotoğraf, nüfus cüzdanı veya pasaportun aslı ve fotokopisi, diploma örneği ve erkek adaylar için askerlik terhis veya muafiyet belgesi ile “Hietzinger Hauptstrasse 29, 1130 Viyana” adresine başvurmaları gerekmektedir.

 

3. Sınavın yazılı aşaması 14 Eylül 2009, Pazartesi  günü,  10.00 - 14.00 saatleri arasında yapılacaktır. Yazılı sınavı kazanan adaylar 16 Eylül 2009 tarihinde yapılacak sözlü sınava davet edilecektir. Yazılı sınav “Prinz Eugen Str. 40, 1040 Viyana” adresinde sözlü sınav ise Başkonsolosluğumuzun “Hietzinger Hauptstrasse 29, 1130 Viyana” adresinde yapılacaktır.

 

4. Yazılı sınav:

 

a) Türkçe kompozisyon,
b) Türkçe’den Almanca’ya çeviri,

c) Almanca’dan Türkçe’ye çeviri,

d) Matematik konularında,

 

Sözlü ve uygulamalı sınav:

 

a) Genel Kültür,
b) Bilgisayar kullanımı konularında yapılacaktır.

 

Saygıyla duyrulur.