Türkiye Cumhuriyeti

Viyana Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

İdari Para Cezaları Hakkında Duyuru , 01.01.2010

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca nüfus olaylarını bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya kanunda belirtilen süre içinde bu işlemi yapmayan ya da nüfus veya aile cüzdanlarını kaybeden kişiler ve kanunun öngördüğü diğer durumlar hakkında idari para cezası uygulanmaktadır.

 
Bu çerçevede, T.C. Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ve 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olan idari para cezası miktarları;

 

- Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya nüfus cüzdanlarını kaybeden vatandaşlar için 63 Türk Lirası,

 

- Adres bildiriminde zamanında bulunmayan kişiler için 329 Türk Lirası,

 

- Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlar için 660 Türk Lirasıdır.

 

İdari para cezaları temsilciliklerimizce Merkez Bankası'nın günlük olarak açıkladığı döviz kuruyla hesaplanarak tespit edilmektedir.     

 
İdari para cezalarını peşin ödeyen vatandaşlarımızdan “Euro” para birimi üzerinden bu cezaların dörtte üçü tahsil edilmektedir.

 

Saygıyla duyurulur.