Türkiye Cumhuriyeti

Viyana Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Mavi Kartlara Ilişkin Yeni Düzenleme Hakkında Duyuru , 07.10.2013

MAVİ KARTLARA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME HAKKINDA DUYURU


Doğumla Türk vatandaşı olan ve daha sonra izin alarak vatandaşlıktan çıkmış şahıslara verilen Mavi Kartlara ilişkin mevzuatta  değişiklik yapılmış olup, sözkonusu değişiklikle getirilen yenilikler aşağıda sunulmuştur:

  1. Eski Mavi Kartlar, ancak pasaport yahut ilgili ülke kimlik belgesiyle birlikte ibraz edilmesi halinde geçerli kabul edilmekte iken,  yeni tip Mavi Kartlar tek başına kimlik belgesi olarak kullanılabilecektir.
  2. Geçmişte Türk vatandaşlığından çıkıldıktan sonra nüfus kaydı kapatılmakta ve kişi hallerine ilişkin hiçbir değişiklik kayıtlara işlenememekteydi. Yeni düzenleme ile vatandaşlıktan izinle çıkıldıktan sonra doğan çocuklar da dahil olmak üzere tüm çocuklar nüfusa kaydedilebilecek, ayrıca,  evlenme, boşanma ve  soyadı değişikliği gibi bilgiler nüfusa işlenebilecektir.

 

Bu kapsamda, geçmişte çocuğunun nüfusa kaydını gerçekleştirememiş, ayrıca, medeni hal ya da soyadına ilişkin değişiklikleri kayıtlara işletememiş Mavi Kart hamillerinin sözkonusu işlemleri tamamlamak üzere durumu kanıtlayan belgeler ve onaylı Türkçe tercümeleriyle birlikte Başkonsolosluğumuza başvurmaları uygun olacaktır.

Yeni düzenleme ile Mavi Kartların biçim ve görünümü de değişmiş olup, eski tip Mavi Kart hamillerinin sözkonusu kartlarını değiştirmeleri tavsiye edilmektedir.

Mavi Kartların ülkemizde tanınmadığına yönelik şikayetlerin, yeni Mavi Kartların kullanılmaya başlanmasından sonra sona ereceği düşünülmektedir.

Saygıyla duyurulur.