Türkiye Cumhuriyeti

Viyana Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Stratejik Araştırmalar Merkezi (sam) Tarafından Düzenlenmesi Öngörülen Eğitim Programı , 24.10.2013

DUYURU

Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) tarafından yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarından üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim gören gençler için kış ve yaz okulları şeklinde eğitim programları düzenlenmesi öngörülmektedir.


Sözkonusu eğitim programının ilki 23-29 Aralık 2013 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecektir.


Kış okuluna başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;


- T.C. Vatandaşı olmak,

- 27 yaşından gün almamış olmak,

- Siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve hukuk alanlarında lisans veya üzeri bir yükseköğrenim programının öğrencisi olmak.


Bu şartları taşıyan adayların, "Türk Dış Politikasına Genel Bir Bakış" konusunda kaleme alacakları, en fazla 500 kelimelik İngilizce makale ile birlikte 15 Kasım 2013 tarihine kadar T.C. Dışişleri Bakanlığının web sitesi üzerinden (http://sinav.mfa.gov.tr/) online olarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


Saygıyla duyurulur.