Türkiye Cumhuriyeti

Viyana Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Türk Kültür, Sanat Ve Edebiyat Eserlerinin Türkçe Dışındaki Dillerde Yayınlanmasına Destek Programı (teda) , 29.08.2014

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2005 yılından bu yana Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Türkçe Dışındaki Dillerde Yayınlanmasına Destek Programını (TEDA) yürütmektedir. Anılan Bakanlık, program paralelinde Türk edebiyatının yazı dili birikiminin diğer dillere aktarılması, dolayısıyla dünya okuruna arzının daha nitelikli hale getirilmesi ve aynı şekilde diğer dünya edebiyat eserlerinin ülkemiz insanına tanıtılması amacıyla yurtiçi ve yurtdışından meslek örgütleri, çeşitli kültürel kurum ve kuruluşların işbirliğiyle iki dilli Edebi Çeviri Atölyeleri'nin düzenleneceğini bildirmiştir.

İstanbul Büyükada'da düzenlenecek Edebi Çeviri Atölyelerinin tarihleri aşağıda sunulmaktadır:

Türkçe-Almanca/Almanca-Türkçe Çeviri Atölyesi (TAÇAT) 25 Ekim-1 Kasım 2014

Türkçe-Fransızca/Fransızca-Türkçe Çeviri Atölyesi (TÜFÇAT) 3-10 Kasım 2014

Türkçe-Rusça/Rusça-Türkçe Çeviri Atölyesi (TÜRUSÇAT)  3-10 Kasım 2014

Türkçe-İspanyolca/İspanyolca-Türkçe Çeviri Atölyesi (TİSÇAT) 
3-10 Kasım 2014

Türkçe-Arapça/Arapça-Türkçe Çeviri Atölyesi (TÜRAPÇAT)  3-10 Kasım 2014

Türkçe-Çince/Çince-Türkçe Çeviri Atölyesi (TÜÇÇAT)  3-10 Kasım 2014

Türkçe-Lehçe/Lehçe-Türkçe Çeviri Atölyesi (TÜLEHÇAT)  3-10 Kasım 2014

Türkçe-İtalyanca/İtalyanca-Türkçe Çeviri Atölyesi (TİTÇAT) 
3-10 Kasım 2014

Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Çeviri Atölyesi (ÇİGEÇAT) 3-10 Kasım 2014

 

Edebi Çeviri Atölyeleri'ne ilişkin detaylı bilgiler ve başvuru formlarının www.teda.gov.tr ve www.tedaproject.gov.tr adreslerinden temin edilmesi mümkündür. 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

T.C. Viyana Başkonsolosluğu