Türkiye Cumhuriyeti

Viyana Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Pasaport İşlemleri Hakkinda Duyuru , 05.04.2016

492 sayılı Harçlar Kanununa eklenen bir madde uyarınca,  bundan böyle 25 yaşını doldurmamış bulunan öğrenciler için harçsız pasaport düzenlenebilmektedir. Öte yandan, ülkemizden münhasıran eğitim görmek amacıyla yurtdışına gelmiş öğrencilerin pasaportları ise 25 yaş sınırına bağlı olmaksızın harçsız verilebilmektedir.

Bu çerçevede, okul öncesi eğitimi de dahil olmak üzere, Avusturya’da kayıtlı öğrencilerin pasaportları, durumlarını belgelendirmeleri ve pasaport defter bedelini ödemeleri koşuluyla harçsız olarak verilecektir.

 Sözkonusu düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın, www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu aldıktan sonra randevu gün ve saatinde, aşağıdaki belgelerle birlikte Başkonsolosluğumuza başvurmaları uygun olacaktır:

Nüfus cüzdanı aslı (T.C. Kimlik no’lu – 15 yaşından büyükler için fotoğraflı),

Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf (arka fonu beyaz olacak),

Eski pasaport (ilk defa pasaport alacaklar hariç),

Öğrenci belgesi ya da kimliği,

Ayrıca, 18 yaşından küçüklerin pasaport başvurusunda anne ve babalarının da hazır bulunmaları gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Viyana Başkonsolosluğu