Türkiye Cumhuriyeti

Viyana Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Mavi Kart Hamilleri Notpass Türü Acil Durum Pasaportuyla Türkiye'ye Vizesiz Giriş Yapabilecektir. , 26.04.2016

Mavi Kart hamili Avusturya vatandaşları normal pasaportlarıyla vizesiz olarak Türkiye’ye giriş yapabilmekte, buna karşın, Notpass türü acil durum pasaportu hamili Avusturya vatandaşları Mavi Kartları bulunsa dahi vizesiz olarak ülkemize girememekte ve bunların mutlaka Başkonsolosluğumuzdan vize almaları gerekmekteydi.

Ancak, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden alınan yeni bir yazıda, Mavi Kart hamili Avusturya vatandaşlarının Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlandıkları, bu kapsamda, Notpass acil durum pasaportuyla da vizesiz olarak Türkiye’ye giriş yapabilecekleri bildirilmiştir.

Bu çerçevede, Mavi Kart hamili Avusturya vatandaşlarının Notpass acil durum pasaportuyla Türkiye’ye girişlerinde artık vize almaları gerekmemektedir. Sınır kapısında Notpass’la birlikte Mavi Kartın ibrazı ülkemize giriş için yeterlidir.

 Saygıyla duyurulur.

T.C. Viyana Başkonsolosluğu