Türkiye Cumhuriyeti

Viyana Başkonsolosluğu

Konuşma Metinleri

Ternitz/Avusturya'daki ATİB Cami Derneği Binası Açılış Töreni, 28.09.2013

Sayın Vatandaşlarımız,
Türk Toplumunun Çok Değerli Üyeleri,
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
Sayın Genel Müdürüm, Sayın Müşavirim, Sayın Ataşem,
Liebe österreichische Freunde,
Çok değerli misafirler ve çocuklarımız,


Benden önce söz alan sayın konuşmacıların da vurguladığı üzere, bugün çok anlamlı bir açılış töreni için toplanmış bulunmaktayız. Bu etkinlik Viyana’daki Türk Başkonsolosu olarak katıldığım ilk tören olması nedeniyle, benim için ayrı bir anlam taşıyor. Burada Türk toplumunun değerli fertleriyle ve değerli Avusturyalı dostlarımızla birlikte olmaktan kıvanç duyuyorum.

Bu törene Sayın Büyükelçimin adına katıldığımı bu vesileyle belirtmek istiyorum. Büyükelçi Sayın Ayşe Sezgin selamlarını ve en iyi dileklerini sizlere iletmemi istediler.

Dinler arasındaki karşılıklı anlayış ve hoşgörünün, Avusturya’da yaşayan toplumlar arasındaki ilişkilere çok olumlu katkı yaptığı düşünüldüğünde, bugün bizleri biraraya getiren bu etkinliğin anlamı da kendiliğinden ortaya çıkıyor. Türk Başkonsolosu olarak Avusturyalı dostlarımızın bu inşaata verdikleri desteği önemsiyorum.

Jetzt möchte ich allen Mitgliedern der türkischen Gesellschaft, die Zeit aus ihrem Privatleben geopfert haben um bei der Erbauung des Moscheevereines, dessen Eröffnung wir im Anschluss machen werden und allen österreichischen Freunden die Ihre Unterstützung nicht vorenthalten haben, meinen Dank ausdrücken.

İbadet ihtiyacını karşılamanın yanısıra, cami dernekleri Türk toplumu için sosyal dayanışma mekânı olarak da hizmet vermektedir. Bu çerçevede, sağlık, sosyal güvenlik, iş hayatı ve eğitim gibi her türlü alanda bu dernekler değerli hizmetler sunmaktadır. Bu alanlarda toplumumuzun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için Avusturyalı yetkililerin de katıldığı bilgilendirme toplantıları önemli işlevler görmektedir. Bu işlevlerin değerini Avusturyalı dostlarımızın da takdir ettiğini düşünüyorum.

Unsere türkischen Moschee Vereine ermöglichen uns die türkische Kultur unseren österreichischen Nachbarn und Freunde vorzustellen und die österreichische Kultur unserer Gesellschaft näherzubringen.

Dil ve din kültürü meydana getiren iki unsurdur. Türk kültürü dediğimizde dilimiz ve dinimiz akla gelir. Bu iki unsuru korumak kültürümüzü korumak anlamına gelir. Türk toplumunun bu iki unsuru korurken, yaşadığı ülke olan Avusturya’nın adetlerini, dilini ve geleneklerini öğrenmesinin bu ülkedeki yaşamlarını kolaylaştıracağına, dolayısıyla kişisel mutluluklarına katkı yapacağına inanıyorum.

Bu düşüncelerle, Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği’nin çalışmalarında başarılar diliyor, yeni cami derneği yerleşkesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Herzlichen dank.

Teşekkür ederim.