Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu

Viyana Başkonsolosluğu 10.08.2009

Başkonsolosluğumuz personel ihtiyacını karşılamak üzere sınavlaTürk uyruklu Sözleşmeli Sekreter alınacaktır.

1) Adaylarda aranan nitelikler :

a. T.C. vatandaşı olmak,
b. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak (14 Eylül 1969 tarihinden sonra
doğmuş olmak),
c. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca
onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

e. Yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek düzeyde çok iyi düzeyde Almanca bilmek,

f. Bilgisayar (Microsoft Word ve Excel) kullanmayı bilmek,
g. Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz
kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
h. Erkek adaylar için: Askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
I. Sağlık bakımından her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemek (İşe alınmasına karar verilen adaydan istenilecektir).

2) Sınava katılmak isteyen adayların 24.08.2009-04.09.2009 tarihleri arasında dilekçe, 2 fotoğraf, nüfus cüzdanı veya pasaportun aslı ve fotokopisi, diploma örneği ve erkek adaylar için askerlik terhis veya muafiyet belgesi ile “Hietzinger Hauptstrasse 29, 1130 Viyana” adresine başvurmaları gerekmektedir.

3. Sınavın yazılı aşaması 14 Eylül 2009, Pazartesi günü, 10.00 - 14.00 saatleri arasında yapılacaktır. Yazılı sınavı kazanan adaylar 16 Eylül 2009 tarihinde yapılacak sözlü sınava davet edilecektir. Yazılı sınav “Prinz Eugen Str. 40, 1040 Viyana” adresinde sözlü sınav ise Başkonsolosluğumuzun “Hietzinger Hauptstrasse 29, 1130 Viyana” adresinde yapılacaktır.

4. Yazılı sınav:

a) Türkçe kompozisyon,
b) Türkçe’den Almanca’ya çeviri,

c) Almanca’dan Türkçe’ye çeviri,

d) Matematik konularında,

Sözlü ve uygulamalı sınav:

a) Genel Kültür,
b) Bilgisayar kullanımı konularında yapılacaktır.

Saygıyla duyrulur.

Pazartesi - Cuma

09.00 - 17.00

Vatandaş Kabul: 09:00 – 13:00 arası (Randevusuz gelen Vatandaşlarımızın Başkonsolosluğumuzda 09.00-12.30 saatleri arasında sıra numarası alması gerekmektedir). Vize Başvuruları : saat 14:30 - 17:00 arası
1.1.2018 Yılbaşı
2.4.2018 2.4.2018 Paskalya
1.5.2018 Ulusal Tatil
10.5.2018 10.5.2018 Avusturya Dini Tatili
21.5.2018 21.5.2018 Avusturya Dini Bayramı
31.5.2018 31.5.2018 Ulusal Tatil
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
15.8.2018 15.8.2018 Avusturya Dini Tatil
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
26.10.2018 26.10.2018 Avusturya Milli Gün Tatili
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2018 1.11.2018 Avusturya Dini Tatil
25.12.2018 26.12.2018 Avusturya Dini Tatil