MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE AMACIYLA KURULAN YENİ BAŞLANGIÇ DERNEĞİ VE BAŞKONSOLOSLUĞUMUZ İŞBİRLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA YAPILAN KONUŞMA

Asip Kaya 19.10.2018
Sayın Bakan Yardımcım,
Sayın Büyükelçim,
Sivil Toplum Kuruluşlarımızın Değerli Başkanları,
Değerli İş insanlarımız,
Saygıdeğer Misafirler,
Sevili Gençler,
Değerli Basın mensupları,

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşgeldiniz.

Bugün madde bağımlılığıyla mücadele etmek amacıyla geçtiğimiz aylarda kurduğumuz “Yeni Başlangıç” Derneğinin ilk etkinliğini gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Viyana’da bulunan Sayın Dışişleri Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran Beyefendiye bugünkü etkinliğimize katılarak bizleri onurlandırdığı için en içten şükranlarımızı sunuyorum.

Hoşgeldiniz Sayın Bakan Yardımcım,

Madde bağımlığıyla mücadele konusunda sunum yapmak üzere Gaziantep’ten gelen Kişisel Gelişim Uzmanı Filiz Parlak Hanımefendiye teşekkür etmek istiyorum. Filiz Hanımın birazdan yapacağı “Yeni Bir Hayata Başlangıç” konulu sunumdan hepimiz istifade edeceğine inanıyorum.

Şimdi kısaca “Yeni Başlangıç” Derneği’nin kuruluşu ve amaçları hakkında bilgi vermek istiyorum.

Geçtiğimiz Aralık ayında Viyana’da Başkonsolosla olarak göreve başladıktan sonra Toplumuzun çeşitli kesimleriyle yaptığım istişareler neticesinden buradaki gençlerimiz karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlardan birisinin madde bağımlığı olduğunu gördüm.

Elimizde kesin veriler bulunmamakla birlikte görev bölgemizdeki bağımlı kişi sayısının halihazırda 250-300 aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Bu sorunun, gençlerimizin iki kültür arasında sıkışmasından, bilgi eksikliğinden ve ailelerin çocuklarını doğru şekilde yönlendirememelerinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

Uyuşturucu tacirlerinin çeşitli nedenlerle Türk gençlerini özellikle hedef seçtiği de bilinmektedir.

Sayın Büyükelçimizin talimat ve yönlendirmeleri doğrultusunda madde bağımlığıyla mücadele konusunda Başkonsolosluğumuz öncülüğünde bir dernek kurmak amacıyla Bilal Duran Bey ve Dilek Aksoy Hanımla geçtiğimiz Mart ayında çalışmalara başladık.

“Yeni Başlangıç” ismini verdiğimiz Derneğin kuruluş çalışmaları geçtiğimiz Mayıs ayı sonunda tamamladık.

4 Haziran 2018 tarihinde derneğini kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlenen iftar yemeğine Türk Toplumun bütün kesimlerinden geniş bir katılım olmuş ve katılımcılar bu girişime güçlü destek ifade etmişlerdir.

Ayrıca, derneğin kurulması yerel Türk basınında geniş yankı bulmuş ve sosyal medya üzerinden çok sayıda destek mesajı alınmıştır.

Ayrıca, görüştüğümüz Avusturya’nın ilgili kurumlarının yetkilileri de bu girişimize destek beyan etmişlerdir.

“Yeni Başlangıç” Derneğin iki önemli amacı bulunmaktadır. Birinci amaç, Türk Toplumunu ve özellikle de gençlerimizi düzenlenecek konferanslar, seminerler, çalıştaylar yoluyla, ayrıca sosyal medyayı ve basını etkin şekilde kullanarak uyuşturucu bağımlığı konusunda bilinçlendirmektir.

Bu çerçevede, görev bölgemizdeki diğer STK’larla ve bu konuda faaliyet gösteren Avusturya kurumlarıyla işbirliği halinde periyodik aralıklarla bilgilendirme etkinlikleri düzenlenmesi öngörülmektedir. Ayrıca, konuya ilişkin broşür, film ve afişlerin STK’lar araçlığıyla Toplumuza geniş şeklide ulaştırılması sağlanacaktır.

İkinci önemli amaç, uyuşturucu kullanan gençlere ve bunların ailelerine psikolojik destek sağlamak, mümkün olması halinde bağımlı gençleri rehabilitasyon merkezlerine yönlendirerek tedavilerine yardımcı olmaktır.

Derneğin Yönetim organlarında Toplumuzun her kesiminde uzman kişiler yer almaktadır.

Gönüllü danışmanlık hizmeti sunacak Türk psikologlarımız bulunmaktadır. Ayrıca, farklı meslek gruplarından gönüllük esasına dayalı olarak derneğin amaçlarına katkıda bulunmak isteyen çok sayıda insanımız mevcuttur.

Deneğin Türk Toplumunun yoğun olarak yaşadığı Viyana’nın 11. Bölgesindeki bir merkezde (Geiselbergstr. 16-24, 1110 Wien) faaliyet göstermesi öngörülmektedir. Merkezin önümüzdeki günlerde teşrifatının tamamlanarak Ekim ayı ortasında kullanıma hazır hale getirilecektir.

Dernek merkezinde yönetim ofisinin yanısra gönüllü Türk psikologlarımız hizmeti sağlayacağı bir odanın da bulunması öngörülmektedir.

Ayrıca, Dernek merkezinin bitişiğinde bulunan ve Belediyeye ait 100 metrekare büyüklüğündeki bir toplantı salonunun da kullanılması mümkün olabilecektir.

“Yeni Başlangıç” Derneğinin amaçlarına ulaşabilesi için Yeşilay’ın kurumsal tecrübe ve imkânlarından yararlanmasının büyük önem taşıdığı değerlendirilmektedir. Yeşilay yetkilileri Birleşmiş Milletler nezdinde uyuşturucuyla ilgili konuları takip etmek amacıyla önümüzdeki dönemde Viyana’da bir şube açılmasının planlandığını ve bu çerçevede “Yeni Başlangıç” Derneğine çeşitli alanlarda destek verebileceklerini ifade etmişlerdir.

Görev bölgemizde uyuşturucu kullanan gençlerin ve bunların ailelerinin tespit edilmesi amacıyla çalışmalara başlanmıştır.

Önümüzdeki dönemde Türkiye’den davet edilecek uzmanlar yoluyla Toplumumuzu bilinçlendirme konferanslarına devam edilmesi öngörülmektedir.

Avusturya’da yaşayan Toplumuzun burada güçlenmesi açısından büyük öneme sahip gençlerimizin uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklardan korunmasını hedefleyen bu girişimizin başarılı olması tabiatıyla toplumuz bütün kesimlerinin desteğine bağlı olacaktır.

Türk Toplumu olarak bu soruna karşı birlikte mücadele edersek mutlaka olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz.

Bu konuda bizleri yalnız bırakmayacağınıza inanıyoruz. Bugünkü geniş katılım bunu açıkça göstermektedir.

Sözlerime son verirken Sayın Bakan Yardımcımıza katılmalarından dolayı şükranlarımızı yineliyor, saygılar sunuyorum.

Şimdi bu süreçte bizi yönlendiren ve desteğini esirgemeyen Sayın Büyükelçimizi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.

Pazartesi - Cuma

09.00 - 17.00

Vatandaş Kabul: 09:00 – 13:00 arası (Randevusuz gelen Vatandaşlarımızın Başkonsolosluğumuzda 09.00-12.30 saatleri arasında sıra numarası alması gerekmektedir). Vize Başvuruları : saat 14:30 - 17:00 arası
25.12.2019 26.12.2019 Avusturya Dini Tatil
1.1.2020 1.1.2020 Yılbaşı
6.1.2020 6.1.2020 Avusturya Dini Tatili
13.4.2020 13.4.2020 Paskalya
1.5.2020 1.5.2020 İşçi Bayramı
21.5.2020 21.5.2020 Avusturya Dini Tatili
1.6.2020 1.6.2020 Küçük Paskalya
11.6.2020 11.6.2020 Dini Bayram
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı 1. Gün
26.10.2020 26.10.2020 Avusturya Ulusal Günü
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
8.12.2020 8.12.2020 Avusturya Dini Bayramı
25.12.2020 25.12.2020 1. Noel Günü