Türkiye Cumhuriyeti

Viyana Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

YURTDIŞINDAN TÜRKİYE'YE İTHAL EDİLECEK TAŞITLARIN ÜLKEMİZDE KALIŞ SÜRELERİ HAKKINDA BİLGİ NOTU , 25.03.2016

2015/8113 sayılı “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile;

Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilen geçici ithal izni ile ilgili süre, yurtdışında yaşayan çalışan-emekli farkı olmaksızın tüm vatandaşlarımız için 24 aya (730 gün) çıkarılmıştır.

Bu haktan yararlanabilmek için kişinin Türkiye gümrük bölgesine girişinden önceki bir yıl içinde en az 185 gün süreyle fiilen yurtdışında ikamet etmiş olması gerekmektedir.

Ayrıca, bu şekilde geçici ithal izni alınan taşıt, yalnızca taşıt sahibi ile taşıt sahibinin ikamet yeri Türkiye gümrük bölgesi dışında bulunan eşi veya usul (anne-baba) ya da füruu (çocuk) olan kişilerce kullanılabilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki kaynaklara erişebilirsiniz:

a) http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/bireysel/yolcu-beraberi-tasitlar (Gümrükler Genel Müdürlüğü Internet Sitesi ; Yolcu Beraberi Taşıtlar / Sıkça Sorulan Sorular)

b) ALO GÜMRÜK: 00 90 312 444 84 82